header-normas
Portal de transparència

Documents

RSC i Sostenibilitat

Informe de sostenibilitat

Bones Pràctiques de RSC

Valor Social Integrat - Entitats amb Cor

Pla d'Igualtat

Prevenció de Riscos Laborals

Decàleg per a l’ús del llenguatge inclusiu

Compliment normatiu

Política de Compliment Normatiu

Normativa d'aplicació

Nomenament Oficial de Compliment Normatiu

Registre General de Protecció de dades

Compliment ISO

Codi General de conducta i principis ètics

El sistema de compliment normatiu de Càritas

Protocol de prevenció de l'Assetjament

Simple Share Buttons