Sobre Càritas

Qui som?

Càritas és una entitat sense ànim de lucre de l’Església catòlica.

La nostra missió és “acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat perquè siguin protagonistes del seu propi alliberament, des del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l’acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia social”.

La nostra missió, doncs, és ajudar aquestes persones a sortir de la situació de patiment en la qual estan atrapades i oferir-los eines i recursos perquè se sentin més confiades i segures i puguin liderar per si mateixes el seu projecte de vida. Creiem en les capacitats de tothom.

Els tres objectius de Càritas són promoure, orientar i coordinar l’acció socialsensibilitzar la societat i denunciar situacions d’injustícia social. Volem construir un món on els béns de la Terra siguin compartits per tota la humanitat des de la dignitat de la persona, des del treball per la justícia social i des de la solidaritat i el compartir fratern.

Visió

Sense oblidar la visió 2010 en què, entre altres coses, dèiem: “Focalitzem la nostra acció en les persones sense prestacions socials o amb prestacions socials molt baixes” o “L’eficàcia de la nostra acció social, el tracte humà (servei), la creativitat (innovació) i l’entusiasme del nostre equip humà ens distingeix”, en aquesta línia i en l’horitzó 2020 destacarem per:

slider_01
Ser testimonis de l’Evangeli enmig del patiment humà

A més de la tasca assistencial, farem accions de prevenció que evitin l’exclusió social de les persones que atenem.

slider_01
Estar al servei de les parròquies

Càritas pretén portar a terme la seva acció social amb l’ajuda de mossens, parròquies, delegacions diocesanes i comunitats cristianes.

slider_01
Estar al costat i assistir les persones ateses

Tot i que cada persona atesa tingui un treballador social assignat, tot l’equip humà de Càritas vetlla per elles amb la pretensió de millorar les seves vides, atenent en primera instància les necessitats més bàsiques i urgents.

slider_01
Mantenir el prestigi

Des de l’any 1944, l’equip humà de Càritas ha treballat perquè es reconegui la seva professionalitat i valor en l’àmbit social.

slider_01
Esdevenir una entitat de referència en el Tercer Sector

La nostra excel·lència en la innovació i l’eficiència social ens fa ser referents en el Tercer Sector i en la societat.

slider_01
Ser un únic equip

Voluntaris i assalariats, sota un tarannà humà i cristià, s’uneixen per treballar conjuntament en favor de les persones més necessitades.

Valors

slider_01

El servei

Ens caracteritza el fet d’estar al servei de l’altre, del proïsme. Hem vingut a ser servidors de les persones pobres i no a ser servits. I a Càritas, aquest servei comença entre nosaltres mateixos, els voluntaris i assalariats. El primer i més important servei al pobre és que se senti escoltat.

“Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu beure; era foraster, i em vau acollir; anava despullat, i em vau vestir; estava malalt, i em vau visitar; era a la presó, i vinguéreu a veure’m.” (Mt 25, 35-36)

La compassió

No som una agència tècnica de solidaritat. També ens caracteritzem per l’empatia envers l’altre (proïsme) i l’estimem. Però ho fem per compassió – i no per llàstima – ja que sentim com a propi el patiment del proïsme. També ens acostarem a la mateixa persona si cal.

“Però un samarità que anava de viatge va arribar prop d’ell, el veié i se’n compadí. S’hi acostà, li amorosí les ferides amb oli i vi i les hi embenà; després el pujà a la seva pròpia cavalcadura, el dugué a l’hostal i se’n va ocupar.” (Lc 10, 33-34)

El rigor

Cada un de nosaltres hem de poder sentir que hem doblat els talents rebuts de nostre Senyor, a la vegada que els nostres donants perceben honestedat, rigor i entusiasme en el nostre treball.

“Es presentà el qui havia rebut cinc talents i en dugué cinc més, tot dient: ‘Senyor, em vas confiar cinc talents; mira: n’he guanyat cinc més’. L’amo li va dir: ‘Molt bé, servent bo i fidel! Has estat fidel en poca cosa; jo t’encomanaré molt més. Entra al goig del teu senyor’.” (Mt 25, 20-21)

Col·laborar

Restarem sempre a disposició d’altres entitats o organismes oficials per treballar en xarxa de manera que, sumant esforços, ens permeti ser més eficaços i eficients en la nostra acció social. Sigui qui sigui l’altre – entitats del primer, segon o tercer sector – i sense renunciar, mai, a l’essència i els valors de Càritas. L’objectiu és que, davant dels problemes, les persones pobres siguin ateses pels millors professionals (voluntaris o assalariats).

“Aleshores Joan li digué: ‘Mestre, n’hem vist un que es valia del teu nom per a treure dimonis i hem mirat d’impedir-ho, perquè no és dels qui vénen amb nosaltres’. Jesús els respongué: ‘No ho impediu. Qui no està contra vosaltres, està amb vosaltres’.” (Lc 9, 49-50)

“Tan sols la caritat pot animar i plasmar l'actuació social amb vista a la pau, en el context d'un món cada vegada més complex"

Doctrina Social de l’Església, 207.

Simple Share Buttons