Sobre Càritas

Qui som

Càritas és una entitat sense ànim de lucre de l’Església catòlica.

La nostra missió és acollir i acompanyar les persones en situació de pobresa i exclusió social, per tal que siguin protagonistes del seu desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana.

Els tres objectius de Càritas són promoure, orientar i coordinar l’acció social; sensibilitzar la societat i denunciar situacions d’injustícia social. Volem construir un món on els béns de la Terra siguin compartits per tota la humanitat des de la dignitat de la persona, des del treball per la justícia social i des de la solidaritat i el compartir fratern.

Visió

Focalitzem la nostra acció en les persones sense prestacions socials o amb prestacions socials molt baixes. Ens diferenciem d’altres ONG per l’eficàcia de la nostra acció social, el tracte humà, la creativitat i l’entusiasme del nostre equip humà.

La nostra visió de cara al 2020 es basa en sis fites:

slider_01
Ser testimonis de l’Evangeli enmig del patiment humà

A més de la tasca assistencial, farem accions de prevenció que evitin l’exclusió social de les persones que atenem.

slider_01
Estar al servei de les parròquies

Càritas pretén portar a terme la seva acció social amb l’ajuda de mossens, parròquies, delegacions diocesanes i comunitats cristianes.

slider_01
Vetllar per les persones ateses

Tot i que cada persona atesa tingui un treballador social assignat, tot l’equip humà de Càritas vetlla per elles amb la pretensió de millorar les seves vides, atenent en primera instància les necessitats més bàsiques i urgents.

slider_01
Mantenir el prestigi

Des de l’any 1944, l’equip humà de Càritas ha treballat perquè es reconegui la seva professionalitat i valor en l’àmbit social.

slider_01
Esdevenir una entitat de referència en el Tercer Sector

La nostra excel·lència en la innovació i l’eficiència social ens fa ser referents en el Tercer Sector i en la societat.

slider_01
Ser un únic equip

Voluntaris i assalariats, sota un tarannà humà i cristià, s’uneixen per treballar conjuntament en favor de les persones més necessitades.

Valors

slider_01

El servei

Ens caracteritza el fet d’estar al servei de l’altre, del proïsme. El primer i més important servei al pobre és que se senti escoltat.

“Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu beure; era foraster, i em vau acollir; anava despullat, i em vau vestir; estava malalt, i em vau visitar; era a la presó, i vinguéreu a veure’m.” (Mt 25, 35-36)

La compassió

L’empatia és essencial en el procés d’acollida i acompanyament. Ens apropem a l’altre per compassió –i no per llàstima- ja que sentim com a propi el seu patiment.

“Però un samarità que anava de viatge va arribar prop d’ell, el veié i se’n compadí. S’hi acostà, li amorosí les ferides amb oli i vi i les hi embenà; després el pujà a la seva pròpia cavalcadura, el dugué a l’hostal i se’n va ocupar.” (Lc 10, 33-34)

El rigor

El nostre treball es basa en l’honestedat, el rigor i l’entusiasme. Com diu l’Evangeli, tractem de doblar els talents rebuts per Déu.

“Es presentà el qui havia rebut cinc talents i en dugué cinc més, tot dient: ‘Senyor, em vas confiar cinc talents; mira: n’he guanyat cinc més’. L’amo li va dir: ‘Molt bé, servent bo i fidel! Has estat fidel en poca cosa; jo t’encomanaré molt més. Entra al goig del teu senyor’.” (Mt 25, 20-21)

Col·laborar

Restem sempre a disposició d’altres entitats o organismes oficials per treballar en xarxa de manera que, sumant esforços, ens permeti ser més eficaços i eficients en la nostra acció social. El fi últim és que, sense renunciar mai a l’essència i els valors de Càritas, les persones pobres siguin ateses pels millors professionals.

“Aleshores Joan li digué: ‘Mestre, n’hem vist un que es valia del teu nom per a treure dimonis i hem mirat d’impedir-ho, perquè no és dels qui vénen amb nosaltres’. Jesús els respongué: ‘No ho impediu. Qui no està contra vosaltres, està amb vosaltres’.” (Lc 9, 49-50)

Coneix-nos a les xarxes socials

Facebook
Instagram
Twitter
Youtube

“Tan sols la caritat pot animar i plasmar l'actuació social amb vista a la pau, en el context d'un món cada vegada més complex"

Doctrina Social de l’Església, 207.

Simple Share Buttons