header-gestio-economica
Portal de transparència

Gestió econòmica, contractes i convenis

Comptes anuals

Ingressos 2022

Fonts privades Subvencions públiques

20.019

Fonts privades

5.215

Subvencions públiques

* Informació econòmica expressada en milers d'Euros.

Despeses 2022

Atenció Social Administració i captació Incidència i sensibilització Dinamització i acompanyament del voluntariat

19.259

Atenció Social

3.085

Administració i captació

942

Incidència i sensibilització

465

Dinamització i acompanyament del voluntariat

* Informació econòmica expressada en milers d'Euros.

RETRIBUCIONS AL CONSELL DIOCESÀ I DE L’EQUIP DIRECTIU

Durant els exercicis 2022 i 2021 els membres del Consell Diocesà de la institució no han meritat cap tipus de retribució. Tanmateix, al tancament dels exercicis 2022 i 2021 no es mantenen comptes o crèdits concedits als membres del Consell Diocesà, ni s’havia contret amb els mateixos qualsevol obligació en matèria de pensions o assegurances de vida. Per la seva part, les retribucions percebudes durant l’exercici 2022 per l’equip Directiu de la Institució han ascendit a 233 milers d’euros (230 milers d’euros en 2021). L’equip Directiu està format per 5 persones (3 homes i 2 dones). A data de tancament dels exercicis 2022 i 2021, no existeixen comptes ni crèdits concedits a personal de la Direcció.

Informe auditoria 2022

Convenis vigents i subvencions públiques

Entitats amb cor

Suport a altres entitats

Podeu veure aquí totes les entitats que col·laboren amb Càritas Diocesana de Barcelona.

Simple Share Buttons