header-gestio-economica
Portal de transparència

Gestió econòmica, contractes i convenis

Comptes anuals

Ingressos 2021

Fonts privades Subvencions públiques

19.261

Fonts privades

5.010

Subvencions públiques

* Informació econòmica expressada en milers d'Euros.

Despeses 2021

Atenció Social Administració i captació Incidència i sensibilització Dinamització i acompanyament del voluntariat

18.216

Atenció Social

3.028

Administració i captació

995

Incidència i sensibilització

435

Dinamització i acompanyament del voluntariat

* Informació econòmica expressada en milers d'Euros.

RETRIBUCIONS AL CONSELL DIOCESÀ I DE L’EQUIP DIRECTIU

Durant els exercicis 2021 i 2020 els membres del Consell Diocesà de la institució no han meritat cap tipus de retribució. Tanmateix, al tancament dels exercicis 2021 i 2020 no es mantenen comptes o crèdits concedits als membres del Consell Diocesà, ni s’havia contret amb els mateixos qualsevol obligació en matèria de pensions o assegurances de vida. Per la seva part, les retribucions percebudes durant l’exercici 2021 per l’equip Directiu de la Institució han ascendit a 230 milers d’euros, mateix import que per 2020. L’equip Directiu esta format per 5 persones (3 homes i 2 dones). A data de tancament dels exercicis 2021 i 2020, no existeixen comptes ni crèdits concedits a personal de la Direcció.

Informe auditoria 2021

Convenis vigents i subvencions públiques

Entitats amb cor

Suport a altres entitats

Podeu veure aquí totes les entitats que col·laboren amb Càritas Diocesana de Barcelona.

Simple Share Buttons