header-gestio-economica
Portal de transparència

Gestió econòmica, contractes i convenis

Comptes anuals

Ingressos 2020

Fonts privades Subvencions públiques

14.991

Fonts privades

4.097

Subvencions públiques

* Informació econòmica expressada en milers d'Euros.

Despeses 2020

Acció social Administració i gestió Comunicació i sensibilització Dinamització i acompanyament del voluntari

18.603

Acció social

2.973

Administració i gestió

1.209

Comunicació i sensibilització

293

Dinamització i acompanyament del voluntari

* Informació econòmica expressada en milers d'Euros.

RETRIBUCIONS AL CONSELL DIOCESÀ I DE L’EQUIP DIRECTIU

Durant els exercicis 2019 i 2020 els membres del Consell Diocesà de la Institució no han meritat cap tipus de retribució. Tanmateix, al tancament dels exercicis 2019 i 2020 no es mantenen comptes o crèdits concedits als membres del Consell Diocesà, ni s’havia contret amb els mateixos qualsevol obligació en matèria de pensions o assegurances de vida.

Per la seva part, les retribucions percebudes durant l’exercici 2019 i 2020 per l’equip Directiu de la Institució han ascendit a 223 i 190 milers d’euros, respectivament. L’equip Directiu està format per 5 persones (3 homes i 2 dones). A data de tancament dels exercicis 2019 i 2020, no existeixen comptes ni crèdits concedits a personal de la Direcció.

Informe auditoria 2020

Convenis vigents i subvencions públiques

Entitats amb cor

Suport a altres entitats

Podeu veure aquí totes les entitats que col·laboren amb Càritas Diocesana de Barcelona.

Simple Share Buttons