Avís Legal

AVÍS LEGAL WEB DE CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA

1.- IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

D’acord amb el que es disposa en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic

Us informem que:

El titular del web és CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA, amb domicili a Barcelona, Via Laietana, 5, CIF: R0800314G inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número 153

Correu electrònic de contacte: dpd@caritas.barcelona

Telèfon: 933 446 900

 

2.- NORMES D’US DEL PORTAL

Qui accedeixi i usi aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L’usuari pel solo fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

2.1. GENÈRIQUES

Està prohibit publicar en aquest web, als nostres blogs, i altres eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:

  1. a) La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.
  2. b) La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
  3. c) El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
  4. d) La protecció de la joventut i de la infància.
  5. e) El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat.
  6. f) El respecte a la propietat intel·lectual d’allò publicat.
  7. g) En general, el respecte a la legalitat vigent.

2.2. PARTICULARS

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’arquebisbat ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, també es compromet a no usar-les per a:

  • Provocar danys als sistemes físics i lògics de CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per la seva publicació a criteri de CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA.

En qualsevol cas, CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA no és responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

2 .3. ÚS DE CONTRASSENYES.

Per accedir a determinats continguts cal introduir un codi d’usuari i una contrasenya. Si no disposa d’una, pot demanar-la a dpd@caritas.barcelona.

Us informem que les contrasenyes són personals i intransferibles. L’usuari és l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de l’ús de la seva contrasenya.

Per qualsevol incidència amb les contrasenyes pot contactar amb dpd@caritas.barcelona.

 

3.- Propietat intel·lectual i industrial

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa de CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA.

 

4.- RESPONSABILITAT

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc es fa responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini de l’Arquebisbat a través d’enllaços.

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

 

5.- MODIFICACIONS DE LeS PRESENTS CONDICIONS Y VIGÈNCIA

CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

 

6.- LEGISLACIÓ APLICABLE Y JURISDICCIÓ

La relació entre CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Simple Share Buttons