EscolaFormacioCabecera

Escola de formació del voluntariat

"No es pot créixer, no es pot educar sense coherència. Per aquesta raó el propi educador necessita un aprenentatge permanent.”

-Papa Francesc

Una bona acció voluntària és transformadora per a tothom qui hi pren part: per a les persones que reben l’acció i també per a les persones que fan el voluntariat. Perquè sigui així, cal afegir a la bona voluntat, el sentit comú i l’assumpció de la responsabilitat de formar-se en diferents àmbits. L’Escola de Formació del Voluntariat pretén cobrir aquesta necessitat i erigir-se com un espai d’intercanvi d’experiències i de debat sobre la intervenció del voluntariat social.

Nascuda l’any 1983, l’Escola de Formació del Voluntariat és un tret distintiu i característic de Càritas Diocesana de Barcelona que compta amb el suport i reconeixement, des de 1994, del Pla de Formació i Associacionisme de la Generalitat de Catalunya. És, per això, que els alumnes que participen en els cursos que impartim i que estan adherits a aquest Pla reben un diploma emès per la Generalitat de Catalunya.

Qui pot ser alumne de l'Escola?

Les activitats formatives es dirigeixen tant a persones externes de l’entitat, que estan interessades a fer voluntariat i que encara no han iniciat la seva activitat voluntària, com a aquelles altres que ja col·laboren amb Càritas.

Si tu també vols formar-te o tens algun dubte sobre l’Escola de Formació del Voluntariat, posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari següent.

  • (*) Són camps obligatoris
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Com es treballa?

L’objectiu final és promoure la formació de les persones voluntàries per facilitar-los elements teòrics i pràctics –coneixements, habilitats i actituds– que permetin reflexionar sobre les tasques del voluntariat. I això s’aconsegueix treballant cinc dimensions essencials en l’educació i l’aprenentatge.

Escola de Formació
Part cognitiva

Té a veure amb els coneixements sobre Càritas i el projecte assignat. Parlem del saber.

Escola de Formació
Part d'aptituts i habilitats

S’han d’assolir les destreses tècniques i els procediments específics per fer una tasca. S’aprèn el saber fer.

Escola de Formació
Part emocional

Es treballen valors com la solidaritat, el respecte, la responsabilitat o la confidencialitat. S’aprèn a saber ser.

Escola de Formació
Part relacional

Es transmet la capacitat d’acollida, d’empatia, d’escolta i de servei. S’entrena el saber conviure.

Escola de Formació
Part transcendental

Té a veure amb tenir conviccions, viure amb esperança, conrear un esperit de maduresa i creure en el projecte. Reflexionem sobre el saber creure.

Quin és el pla de formació?

L’Escola de Formació del Voluntariat s’estructura en tres eixos segons les necessitats formatives de les persones voluntàries.

Consell de càritas

Formació inicial

El procés formatiu comença amb una formació inicial sobre els factors essencials que cal tenir en compte per al bon exercici de l’acció voluntària. S’articula en dues propostes:

  • Curs d’Iniciació al Voluntariat (12 hores)
  • Principis bàsics del Voluntariat (curs bàsic de 6 hores adaptat a grups amb necessitats específiques).

Formació permanent

Anualment, s’ofereixen a tots els voluntaris en actiu de l’entitat diverses propostes formatives per aprofundir en l’anàlisi i la reflexió sobre la realitat social i sobre el sentit i la pràctica de la tasca voluntària. S’ofereixen tres propostes:

  • Cicle de reflexions entorn del voluntariat: conferències mensuals sobre temes transversals d’interès general.
  • Taller d’acollida i gestió de les emocions: curs de 8 hores que tracta sobre com acollim i acompanyem a Càritas i com reconèixer i gestionar les emocions que provoca el tracte amb les persones que acompanyem.
  • Curs bàsic en migració i refugi: curs de 12 hores que permet reflexionar sobre la diversitat cultural en la nostra societat i conèixer algunes eines per al treball, la gestió i el tractament d’estereotips, prejudicis i rumors sobre la migració.
Consell de càritas
Consell de càritas

Formació específica

Un cop incorporades al projecte, les persones voluntàries reben diverses propostes de formació més específiques que els facilita el desenvolupament de la seva tasca:

  • Sessions, cursos o tallers específics sobre l’acció voluntària en els àmbits següents: reforços educatius, gent gran, acollida i acompanyament, suport a l’ensenyament de llengua, espais de cangur d’infants, suport administratiu, accions de sensibilització o acompanyament a grups, entre molts d’altres.
Simple Share Buttons