Equip

Càritas està formada per treballadors contractats i voluntaris, per la comunitat cristiana, pels socis i donants, així com per totes aquelles persones i grups que, des de diferents accions i responsabilitats, treballen conjuntament i sumen esforços en favor de la missió que l’entitat té encomanada.

El president de l’organització és l’arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, que juntament amb el responsable de la delegació diocesana de la pastoral social i caritativa de l’Arquebisbat de Barcelona, Mn. Joan Costa; el delegat episcopal, Mn. Josep Matias, i el director, Salvador Busquets, vetllen perquè es compleixin els eixos estratègics de l’entitat.

La composició del Consell de Càritas

L’òrgan decisori està format per 15 consellers, entre ells: membres de les Càritas parroquials, sacerdots de cada zona pastoral, treballadors i membres escollits per l’arquebisbe de Barcelona. Així, formen part del Consell de Càritas:

MN. JOAN COSTA

Delegat de pastoral social i caritativa

MN. JOSEP MATÍAS

Delegat episcopal

SALVADOR BUSQUETS

Director de Càritas Diocesana de Barcelona

ESTEVE CAMPS

Membre nomenat per l’Arquebisbe de Barcelona

ERNESTO CASA

Representant de la Zona Pastoral 2

JOAN RADÓ

Representant de Càritas Interparroquial de Mataró i de la Zona Pastoral 6

MATEU MARTÍNEZ

Representant d’OBA, entitat vinculada

RICARD MELICH

Representant de la Zona Pastoral 4

XAVIER ONCINS

Representant de la Zona Pastoral 5

JOAN RIGOL

Membre nomenat per l’Arquebisbe de Barcelona

EDUARD SALA

Cap de l’Àrea Social

Ariadna Blanco

Cap de l’Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals

CRISTINA GARCÍA

Cap de l’Àrea de Serveis Corporatius

MARTA PLUJÀ

Representant del personal laboral de Càritas Diocesana de Barcelona

Com ens organitzem?

En el seu dia a dia, Càritas Diocesana de Barcelona s’organitza en tres grans àrees de treball:

Consell de càritas

Comunicació i Relacions institucionals

Comunicació i Relacions institucionals, dirigida per Ariadna Blanco, comprèn la comunicació externa i interna, la sensibilització, la relació amb socis i donants i l’anàlisi social i incidència.

Consell de càritas
Consell de càritas

Serveis corporatius

Per últim, Cristina Garcia és la responsable de l’àrea de Serveis Corporatius, on s’engloben els departaments d’administració, recursos humans, captació de recursos, voluntariat i control de gestió.

A part d’aquestes tres grans àrees, reflectides en l’organigrama intern, Càritas Barcelona compta amb una cap de serveis corporatius, Cristina Garcia, que representa la institució legalment, i una persona adjunta a direcció i responsable del programa d’Ajuda a Refugiats, Mariona Enfedaque.

En total, un equip humà de més de 2.500 persones (142 treballadors i 2.320 voluntaris) posen, com demana el Papa Francesc, els pobres al centre de la seva acció. L’equip s’amplia en 214 persones que treballen als projectes com a personal extern. Si vols formar part d’aquest projecte valent i compromès que és treballar per als altres, uneix-te a l’equip.

Les Càritas parroquials

L’equip de Càritas Diocesana de Barcelona es fa present als diferents territoris de la diòcesi gràcies a les Càritas parroquials, que són la proximitat de l’Església a les persones concretes.

La Càritas parroquial és l’agent essencial de l’acció de Càritas. És el nivell territorial bàsic i més proper a la realitat de les persones i, per això, l’acció de Càritas Diocesana ha de partir d’aquest nivell de proximitat, presència, treball i organització.

Per la seva banda, les Càritas parroquials tenen com a missió detectar les situacions de vulnerabilitat, empobriment i sofriment que pateixen les persones: estar a prop i amb una presència afectiva que s’expressa en l’acollida, el respecte, l’escolta, la presència implicada en la recerca conjunta d’alternatives que genera projectes de sentit, comunitaris, solidaris.

El servei a les Càritas parroquials des de Càritas Diocesana no és una acció o un programa més, sinó que el servei al territori és l’eix a partir del qual es desenvolupa l’acció de Càritas a la diòcesi i de les actuacions i serveis que s’integren a cadascun dels seus departaments.

Consell de càritas

L’acció d’àmbit diocesà s’ha anat configurant en la mesura que ha calgut donar suport i complementar l’acció de les parròquies i arxiprestats o donar una resposta especialitzada i transversal, que no era possible assumir des de les comunitats parroquials. Acompanyant des de les parròquies es potencia la vinculació de la comunitat cristiana amb els problemes i necessitats socials existents en la seva àrea d’influència, de tal manera que es pugui acompanyar i/o facilitar la implicació comunitària de la parròquia.

Simple Share Buttons