Equip

Càritas està formada per treballadors contractats i voluntaris, per la comunitat cristiana, pels socis i donants, així com per totes aquelles persones i grups que, des de diferents accions i responsabilitats, treballen conjuntament i sumen esforços en favor de la missió que l’entitat té encomanada.

El president de l’organització és l’Cardenal arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, que juntament amb el responsable de la delegació diocesana de la pastoral social i caritativa de l’Arquebisbat de Barcelona, Mn. Joan Costa; el delegat episcopal, Mn. Josep Matias, i el director, Eduard Sala, vetllen perquè es compleixin els eixos estratègics de l’entitat.

Consell de càritas

La composició del Consell de Càritas

L’òrgan decisori està format per 18 consellers, entre ells: membres de les Càritas parroquials, sacerdots de cada zona pastoral, treballadors i membres escollits per l’arquebisbe de Barcelona. Així, formen part del Consell de Càritas:

CARDENAL ARQUEBISBE JOAN JOSEP OMELLA

President

MN. JOAN COSTA BOU

Delegat de Pastoral Social i Caritativa

MN. JOSEP MATÍAS AIBAR

Delegat episcopal

EDUARD SALA I PAIXAU

Director

CRISTINA GARCIA MARSÀ

Secretària General

AMÈLIA DE JUAN CASTELLA

Cap d’Acció Social, Anàlisi i Incidència

MANUEL DE TORD HERRERO

Cap de l’Àrea de Serveis Corporatius

ISAAc compañó sabater

Cap de l’Àrea de Persones

AGNÈS ARBAT BUGIÉ

Referent de la zona pastoral 1

BLANCA RIBAS BATLLÓ

Referent de la zona pastoral 2

MN. RUBÉN GARCÍA LOZANO

Referent de la zona pastoral 4

JOAN RADÓ PUNSOLA

Referent de la zona pastoral 5

JOAN RIGOL I ROIG

Conseller per designació de l’Arquebisbe

ESTEVE CAMPS I SALA

Conseller per designació de l’Arquebisbe

XAVIER ONCINS I CASANOVA

Conseller per designació de l’Arquebisbe

MN. JOSEP VIDAL PERELLÓ

Conseller per designació de l’Arquebisbe

JUAN JOSÉ PERAL SILVA

Conseller per designació de l’Arquebisbe

MARTA PLUJÀ I CALDERON

Consellera per designació de l’Arquebisbe a proposta del personal contractat

Com ens organitzem?

En el seu dia a dia, Càritas Diocesana de Barcelona s’organitza en quatre àrees de treball:

Acció social

Comunicació

L’àrea de Comunicació comprèn la comunicació externa i interna, la sensibilització i la relació amb socis i donants.

Comunicació

Serveis corporatius

L’àrea de Serveis Corporatius engloba els departaments de finances i sostenibilitat econòmica, TIC, gestió patrimonial i obres i manteniment.

Serveis corporatius

Desenvolupament de persones

L’àrea de Desenvolupament de persones inclou la gestió de persones, voluntariat, formació i innovació.

Desenvolupament de persones

En total, un equip humà de més de 2.500 persones (142 treballadors i 2.320 voluntaris) posen, com demana el Papa Francesc, els pobres al centre de la seva acció. L’equip s’amplia en 214 persones que treballen als projectes com a personal extern. Si vols formar part d’aquest projecte valent i compromès que és treballar per als altres, uneix-te a l’equip.

Les Càritas parroquials

L’equip de Càritas Diocesana de Barcelona es fa present als diferents territoris de la diòcesi gràcies a les Càritas parroquials, que són la proximitat de l’Església a les persones concretes.

La Càritas parroquial és l’agent essencial de l’acció de Càritas. És el nivell territorial bàsic i més proper a la realitat de les persones i, per això, l’acció de Càritas Diocesana ha de partir d’aquest nivell de proximitat, presència, treball i organització.

Per la seva banda, les Càritas parroquials tenen com a missió detectar les situacions de vulnerabilitat, empobriment i sofriment que pateixen les persones: estar a prop i amb una presència afectiva que s’expressa en l’acollida, el respecte, l’escolta, la presència implicada en la recerca conjunta d’alternatives que genera projectes de sentit, comunitaris, solidaris.

El servei a les Càritas parroquials des de Càritas Diocesana no és una acció o un programa més, sinó que el servei al territori és l’eix a partir del qual es desenvolupa l’acció de Càritas a la diòcesi i de les actuacions i serveis que s’integren a cadascun dels seus departaments.

Consell de càritas

L’acció d’àmbit diocesà s’ha anat configurant en la mesura que ha calgut donar suport i complementar l’acció de les parròquies i arxiprestats o donar una resposta especialitzada i transversal, que no era possible assumir des de les comunitats parroquials. Acompanyant des de les parròquies es potencia la vinculació de la comunitat cristiana amb els problemes i necessitats socials existents en la seva àrea d’influència, de tal manera que es pugui acompanyar i/o facilitar la implicació comunitària de la parròquia.

Simple Share Buttons