Equip

Càritas està formada per treballadors contractats i voluntaris, per la comunitat cristiana, pels socis i donants, així com per totes aquelles persones i grups que, des de diferents accions i responsabilitats, treballen conjuntament i sumen esforços en favor de la missió que l’entitat té encomanada.

El president de l’organització és l’Cardenal arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, que juntament amb el responsable de la delegació diocesana de la pastoral social i caritativa de l’Arquebisbat de Barcelona, Mn. Joan Costa; el delegat episcopal, Mn. Josep Matias, i el director, Salvador Busquets, vetllen perquè es compleixin els eixos estratègics de l’entitat.

Consell de càritas

La composició del Consell de Càritas

L’òrgan decisori està format per 18 consellers, entre ells: membres de les Càritas parroquials, sacerdots de cada zona pastoral, treballadors i membres escollits per l’arquebisbe de Barcelona. Així, formen part del Consell de Càritas:

Cardenal arquebisbe Joan Josep Omella

President

Mn. Joan Costa Bou

Delegat de Pastoral Social i Caritativa

Mn. Josep Matías Aibar

Delegat episcopal

Salvador Busquets Vila

Director

Agnès Arbat Bugié

Referent de la zona pastoral 1

Blanca Ribas Batlló

Referent de la zona pastoral 2

Mn. Rubén García Lozano

Referent de la zona pastoral 4

Joan Radó Punsola

Referent de la zona pastoral 5

Joan Rigol i Roig

Conseller per designació de l’Arquebisbe

Esteve Camps i Sala

Conseller per designació de l’Arquebisbe

Ricard Melich i Niubó

Conseller per designació de l’Arquebisbe

Xavier Oncins i Casanova

Conseller per designació de l’Arquebisbe

Mn. Josep Vidal Perelló

Conseller per designació de l’Arquebisbe

Juan José Peral Silva

Conseller per designació de l’Arquebisbe

Marta Plujà i Calderon

Consellera per designació de l’Arquebisbe a proposta del personal contractat

Eduard Sala i Paixau

Responsable de l’Àrea Social

Cristina Garcia Marsà

Responsable de l’Àrea de Serveis Corporatius

Ariadna Blanco Florit

Responsable de l’Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals

Com ens organitzem?

En el seu dia a dia, Càritas Diocesana de Barcelona s’organitza en tres grans àrees de treball:

Consell de càritas

Comunicació i Relacions institucionals

Comunicació i Relacions institucionals, dirigida per Ariadna Blanco, comprèn la comunicació externa i interna, la sensibilització, la relació amb socis i donants i l’anàlisi social i incidència.

Consell de càritas
Consell de càritas

Serveis corporatius

Per últim, Cristina Garcia és la responsable de l’àrea de Serveis Corporatius, on s’engloben els departaments d’administració, recursos humans, captació de recursos, voluntariat i control de gestió.

En total, un equip humà de més de 2.500 persones (142 treballadors i 2.320 voluntaris) posen, com demana el Papa Francesc, els pobres al centre de la seva acció. L’equip s’amplia en 214 persones que treballen als projectes com a personal extern. Si vols formar part d’aquest projecte valent i compromès que és treballar per als altres, uneix-te a l’equip.

Les Càritas parroquials

L’equip de Càritas Diocesana de Barcelona es fa present als diferents territoris de la diòcesi gràcies a les Càritas parroquials, que són la proximitat de l’Església a les persones concretes.

La Càritas parroquial és l’agent essencial de l’acció de Càritas. És el nivell territorial bàsic i més proper a la realitat de les persones i, per això, l’acció de Càritas Diocesana ha de partir d’aquest nivell de proximitat, presència, treball i organització.

Per la seva banda, les Càritas parroquials tenen com a missió detectar les situacions de vulnerabilitat, empobriment i sofriment que pateixen les persones: estar a prop i amb una presència afectiva que s’expressa en l’acollida, el respecte, l’escolta, la presència implicada en la recerca conjunta d’alternatives que genera projectes de sentit, comunitaris, solidaris.

El servei a les Càritas parroquials des de Càritas Diocesana no és una acció o un programa més, sinó que el servei al territori és l’eix a partir del qual es desenvolupa l’acció de Càritas a la diòcesi i de les actuacions i serveis que s’integren a cadascun dels seus departaments.

Consell de càritas

L’acció d’àmbit diocesà s’ha anat configurant en la mesura que ha calgut donar suport i complementar l’acció de les parròquies i arxiprestats o donar una resposta especialitzada i transversal, que no era possible assumir des de les comunitats parroquials. Acompanyant des de les parròquies es potencia la vinculació de la comunitat cristiana amb els problemes i necessitats socials existents en la seva àrea d’influència, de tal manera que es pugui acompanyar i/o facilitar la implicació comunitària de la parròquia.

Simple Share Buttons