capcalera-informe-foessa
Observatori de la Realitat Social

Informe FOESSA sobre l’impacte de la COVID-19

«Reclamem una humanitat que celebri en unió també la seva força, la seva capacitat per sobreposar-se, per preservar, per tenir cura. Una humanitat en la qual tenim el risc d'emmalaltir junts, però on no podem perdre l’oportunitat de salvar-nos junts»

Raúl Flores i equip

La crisi de la COVID-19 ha suposat un shock sense precedents i molt desigual dins la nostra societat.

Les persones en situació de major vulnerabilitat són les que més han patit les conseqüències: partien d’una situació de gran dificultat, s’han vist exposades a nivells de major precarietat i, en molts casos, s’han trobat sense cap mena de protecció social. Estem parlant de 2,3 milions de persones a Catalunya que viuen en situació d’exclusió social, el que suposa un augment de gairebé 1 milió de persones entre el 2018 i el 2021.

Xifres principals

El 32% de la població es troba en situació d’exclusió social a la diòcesi de Barcelona.

El 15% de les llars tenen la persona sustentadora principal en inestabilitat laboral greu.

Més de 200.000 persones viuen en llars sense ingressos estables.

725.000 persones viuen en llars amb una despesa excessiva en habitatge (es queden en situació de pobresa severa un cop han fet front a les despeses relacionades amb l’habitatge).

El 4,3% de la població viu en llars en què algú passa o ha passat gana amb freqüència en els darrers 10 anys.

El 10% de la població viu en llars amb acumulació de deutes.

Simple Share Buttons