cabecera_drets_socials
Observatori de la Realitat Social

Els drets socials

«L’exclusió social no és una cosa inevitable. Ni tampoc res consubstancial i escrit en les noves formes de desenvolupament econòmic. És un fenomen polititzable, i per tant, subjecte a resposta des de les institucions públiques.»

Joan Subirats, catedràtic de ciència política

A banda dels drets més consolidats com el dret a la salut, a l’educació o a les prestacions per jubilació, hi ha uns drets socials anomenats per la Fundació FOESSA de baixa intensitat.

Són el dret al treball, a l’habitatge, a la garantia d’uns ingressos mínims, a ser atès pels serveis socials, al suport a la criança i a l’atenció a les persones amb dependència o amb limitacions en l’autonomia funcional.

Se’n diuen així perquè estan menys consolidats que la resta i perquè no hi ha una consciència clara per part de la ciutadania a l’hora d’exigir-los.

Quines són les necessitats, les perspectives, les expectatives i les valoracions de la ciutadania en l’accés a aquests drets socials de baixa intensitat?

Xifres principals

El 48,4% de la població de la diòcesi de Barcelona considera que el seu nivell de vida ha empitjorat respecte al que tenia fa deu anys.

El 63,5% de les persones de la diòcesi de Barcelona no perceben l’arribada dels efectes de la recuperació econòmica a la seva llar.

El 40,8% de la població considera que el funcionament dels serveis públics d’ocupació a la diòcesi de Barcelona actualment és poc o gens satisfactori.

El 73,3% de la població de la diòcesi de Barcelona considera que l’Administració pública té el deure de garantir l’accés a un habitatge a tota la població.

El 82,9% de la població de la diòcesi de Barcelona considera que cal destinar als serveis socials més diners públics que en l’actualitat.

Simple Share Buttons