Condicions generals de contractació

I.- INFORMACIÓ PRÈVIA A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.

El present contracte podrà formalitzar-se en castellà i català.

Per poder formalitzar el present contracte haurà de seguir els següents passos:

1.- Ha d’emplenar tot el formulari que es troba al següent enllaç www.caritas.barcelona/fes-un-donatiu.

2.- S’han d’acceptar les condicions generals abans de l’enviament del formulari.

Un cop emplenat tot el formulari, es procedirà al pagament. Quan s’hagi realitzat el donatiu, rebrà un correu electrònic agraint-li la seva donació. Aquest correu electrònic confirma que la sol·licitud de fer un donatiu s’ha processat correctament per l’entitat.

3.- L’informe del donatiu serà arxivat en el nostre sistema. Per accedir-hi o per corregir errors poseu-vos en contacte amb el departament d’administració de Càritas Barcelona mitjançant el correu atenciodonant@caritas.barcelona. També pot contactar amb nosaltres al número de telèfon 93 112 70 10.

II.- IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS

D’una banda, Càritas Diocesana de Barcelona amb domicili a plaça nova 1 de Barcelona, i CIF R-0800314-G inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia. De l’altra, el donant, les dades del qual són les que consten en el formulari adjunt, qui declara que és major d’edat.

III.- OBJECTE DEL CONTRACTE.

El present contracte té per objecte la realització d’un donatiu a l’entitat social Càritas Barcelona

IV.- FORMA DE PAGAMENT

Es contemplen tres possibles formes de pagament. Quan es triï el pagament amb targeta, se li redirigirà a la passarel·la de pagament de la seva entitat bancària. Qualsevol error en aquesta pàgina haurà d’indicar-li a la seva entitat bancària. En el cas d’escollir la domiciliació bancària, ha d’indicar el número de compte bancari perquè se li carregui el rebut en un termini màxim de 10 dies. Si s’escull la transferència bancària com a mètode de pagament, per acabar el procés de donació, el donant haurà de realitzar la transferència des de la seva entitat bancària.

V.- OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari s’obliga a:

a.- Fer la donació per l’import seleccionat.

b.- Rebre el certificat fiscal corresponent a la seva donació. Al mes de març de l’any següent a la seva donació, rebrà per correu postal el certificat corresponent per poder desgravar el seu donatiu.

VI.- OBLIGACIONS DE CÀRITAS BARCELONA

Càritas Barcelona s’obliga a:

  1. En cas que la persona hagi sol·licitat el certificat fiscal, enviar-li via postal, a l’adreça que la persona hagi indicat.
  2. Si la persona desitja un comprovant de la donació, pot demanar-ho en el correu atenciodonant@caritas.barcelona

VII.- CANCEL·LACIÓ DE L’ENCÀRREC

El donant pot cancel·lar el donatiu o desestimar el seu import fins a 24h després d’haver-ho efectuat enviant un correu a atenciodonant@caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.

VIII.- PROTECCIÓ DE DADES.

Pot consultar l’avís legal en el següent enllaç: https://caritas.barcelona/avis-legal/

IX.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.

La relació entre Càritas Barcelona i el donant es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Simple Share Buttons