Càritas Barcelona - Memoria 2020

Acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat perquè siguin protagonistes del seu propi alliberament, des del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l’acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia social.

Càritas Barcelona - Memoria 2020

Ser testimonis de l’Evangeli enmig del patiment humà; estar al servei de les parròquies; estar al costat i acompanyar les persones ateses; mantenir el prestigi; esdevenir una entitat de referència en el tercer sector; ser un únic equip.

Càritas Barcelona - Memoria 2020

El servei cap a l’altre, la compassió i empatia vers la persona, el rigor i la col·laboració o treball en xarxa.

Objectius

Promoure, orientar i coordinar l'acció social.

Sensibilitzar la societat.

Denunciar situacions d'injustícia social.

Volem construir un món on els béns de la terra siguin compartits per tota la humanitat, des de la dignitat de la persona i del treball per la justícia social, des de la solidaritat i el fet de compartir fraternalment. La comunitat de Càritas està formada per les persones que integren les comunitats cristianes, les que en són sòcies i donants així com les que, des de diferents accions i responsabilitats, treballen conjuntament i sumen esforços en favor de la missió de l'entitat.

Organigrama

Caritas Memoria 2021

President
Cardenal arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella


Delegat diocesà Pastoral Social i Caritativa
Mn. Joan Costa


Delegat episcopal
Mn. Josep Matías


Director
Salvador Busquets


Consell
Format per representants de zona pastoral, una persona treballadora, membres designats directament pel cardenal de Barcelona i els directors de les tres àrees operatives de Càritas (Acció Social, Serveis Corporatius i Comunicació i Relacions Institucionals).


Mn. Joan Costa i Bou, Mn. Josep Matías Aibar, Salvador Busquets Vila, Esteve Camps i Sala, Ernesto Casa Aruta, Joan Radó i Punsola, Mateu Martínez i Guarro, Ricard Melich i Niubó, Xavier Oncins i Casanova, Joan Rigol i Roig, Ramon Terrades i Prat, Cristina Garcia Marsà, Anna Roig i Llort, Eduard Sala i Paixau, Marta Plujà i Calderon.

Govern i polítiques de l’organització

Ètica i desenvolupament
institucional a Càritas

L’any 2020 el papa Francesc a la carta apostòlica sobre la transparència, control i competència en els procediments d’adjudicació de contractes públics...

Finançament
i transparència

El rigor és un dels valors essencials que volem promoure en la nostra comunitat, assegurant sempre l’honestedat en el nostre treball. En aquest sentit, l’estricte compliment de la llei és innegociable per a nosaltres, perquè quedi palesa la nostra cultura de gestió basada en l’austeritat...

Tractament ètic
de la informació

A Càritas gestionem un volum considerable de dades personals provinents de les persones ateses, els voluntaris, les persones que treballen per a l’organització, els proveïdors i/o altres col·laboradors...

Diòcesi
de Barcelona

Comprèn 26 municipis de la província de Barcelona, amb un total de 2,7 milions de persones: Barcelona ciutat, l'Hospitalet, una part d'Esplugues de Llobregat i de Sant Joan Despí, Cornellà, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i gairebé tota la comarca del Maresme.

5

Zona Pastoral 5


Consta dels següents municipis:

Sant Adrià de Besós, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Montgat, Tiana, Alella, El Masnou, Teià, Premià de Dalt, Premià de Mar, Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt, Cabrera de Mar, Cabrils, Mataró, Argentona, Òrrius, Sant Andreu de Llavaneres, Caldes d'Estrac, Sant Vicenç de Montalt, Dosrius.

115 Núm. de projectes
1.924 Llars ateses
2.990 Llars ateses per les Càritas Parroquials
344 Voluntaris
2

Zona Pastoral 2


Consta dels següents municipis:

Barcelona. La Zona Pastoral 2 actua a Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts i Horta-Guinardó, així com als barris de Vilapicina, Porta, Canyelles, Guineueta, Can Peguera i Turó de la Peira.

85 Núm. de projectes
1.909 Llars ateses
8.727 Llars ateses per les Parroquials
771 Voluntaris
4

Zona Pastoral 4


Consta dels següents municipis:

Barcelona (el districte de Sants-Montjuïc), Cornellà, L'Hospitalet de Llobregat (Pq. Sant Antoni de Pàdua), Sant Joan Despí (Pq. Mare de Déu del Carme).

71 Núm. de projectes
2.906 Llars ateses
4.731 Llars ateses per les Parroquials
359 Voluntaris
1

Zona Pastoral 1


Consta dels següents municipis:

Barcelona. La Zona Pastoral 1 comprèn els districtes de Ciutat Vella i l’Eixample de Barcelona així com els barris del Poble Sec, Clot i Camp de l’Arpa.

73 Núm. de projectes
2.264 Llars ateses
6.146 Llars ateses per les Parroquials
468 Voluntaris
3

Zona Pastoral 3


Consta dels següents municipis:

Barcelona. La Zona Pastoral 3 comprèn els districtes de Nou Barris (excepte els barris de les Zones Pastorals 1 i 2), Sant Andreu i Sant Martí.

69 Núm. de projectes
2.208 Llars ateses
6.653 Llars ateses per les Parroquials
294 Voluntaris

Projectes i atencions al territori als municipis més grans

293

projectes

7.546

llars ateses per Càritas Diocesana de Barcelona

22.699

llars ateses per les Càritas parroquials/arxiprestals

30

projectes

2.173

llars ateses per Càritas Diocesana de Barcelona

3.546

llars ateses per les Càritas parroquials/arxiprestals

12

projectes

461

llars ateses per Càritas Diocesana de Barcelona i les Càritas parroquials i arxiprestals

32

projectes

585

llars ateses per Càritas Diocesana de Barcelona

143

llars ateses per les Càritas parroquials/arxiprestals

52

projectes

1.173

llars ateses per Càritas Diocesana de Barcelona

797

llars ateses per les Càritas parroquials/arxiprestals

28

projectes

242

llars ateses per Càritas Diocesana de Barcelona

2.007

llars ateses per les Càritas parroquials/arxiprestals

Càritas Barcelona - Memoria 2021

Càritas
parroquials

Càritas Diocesana de Barcelona es fa present als diferents territoris de la diòcesi gràcies a les Càritas parroquials, que són la proximitat de l’Església a les persones. Aquestes Càritas són l’agent essencial de la nostra acció. Constitueixen el nivell territorial bàsic i més proper a la realitat d’aquells a qui acompanyem. Amb la voluntat de seguir caminant junts parròquies i Càritas diocesana, hem iniciat el Projecte Única, que suposa un salt qualitatiu en la nostra gestió. Aquesta nova mirada pretén explicar tota la diversitat de l’acció social de tota l’Església arxidiocesana de Barcelona, amb una mirada conjunta. Mantenint els principis de proximitat i presència, volem treballar més junts amb l’objectiu de conèixer i copsar més bé la globalitat de la nostra tasca i acompanyament a les persones en situació d’exclusió social. Durant l’any 2021 s’ha dut a terme un primer pilot amb 12 parròquies i s’ha iniciat un segon pilot amb 45 parròquies més.

Càritas Barcelona - Memoria 2021
Càritas Barcelona - Memoria 2021

El nostre equip humà està format per

Càritas Barcelona - Memoria 2020

3.150

persones voluntàries

Càritas Barcelona - Memoria 2020

187

llocs de treball amb persones contractades

Càritas Barcelona - Memoria 2020

206

llocs de treball als nostres projectes amb personal extern

Càritas Barcelona - Memoria 2020

9.854

socis i donants l’any 2021

Enfocament de gestió de persones

El fonament de la nostra acció social és posar les persones al centre, millorar-ne la qualitat de vida i crear una societat més humana. Per això, per a nosaltres és essencial que el nostre equip humà se senti atès i respectat. Per això portem diversos anys fent grans esforços per perfeccionar la gestió de persones dins de la nostra organització.

Així, a partir del gener del 2021, per a la potenciació de sinergies i integració de processos, RRHH i Voluntariat s'han integrat en un únic departament: Departament de Desenvolupament de Persones.

A Càritas Diocesana de Barcelona, comptem amb un Pla de formació per al nostre equip humà amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament de competències i habilitats que facilitin la nostra tasca i la integració del nostre equip humà dins de l'organització. Durant 2021, s'han rebut 7.022 hores lectives de formació de les quals 4.787 han estat dins la jornada laboral.

Amb aquesta unió busquem aconseguir els següents objectius:

 1. Reconèixer les persones contractades i voluntàries com un únic equip humà, i potenciar la incorporación de persones voltuntàries en qualsevol àmbit de decisió de la institució.
 2. Replantejar els processos actuals cercant sinergies i simplificant la gesitó.
 3. Potenciar un canvi cultural on s’interioritzi que Càritas és una entitat formada per voluntaris i contractats.
Polítiques de gestió de persones
 • Conveni Col·lectiu
 • Protocols de Contractació Segura
 • Política de Desconnexió Digital
 • Pla d’Igualtat
 • Pla de Prevenció de Riscos Laborals.

Esquema general del pla de formació de l'equip humà

Càritas Barcelona - Memoria 2021


Càritas Barcelona - Memoria 2021

Salut i seguretat de les persones

A Càritas ens preocupem per mantenir un ambient de treball segur, en el qual sigui possible tenir cura de la salut dels treballadors. Per a això, a Càritas Diocesana de Barcelona comptem amb un Pla de Prevenció de Riscos Laborals. En aquest Pla queden reflectits els principals compromisos de la nostra política de prevenció. En aquest Pla es defineix l’estructura organitzativa encarregada de garantir la seguretat en tots els nostres centres, així com les responsabilitats i funcions de cadascuna de les parts.

Així mateix, s’estableix la necessitat de realitzar una avaluació de riscos periòdica a tots els centres en els quals treballem. A partir d’aquesta avaluació s’elabora un document de Planificació de l’Activitat Preventiva, on es concreten les accions que cal realitzar durant l’any.

Cal destacar que durant el 2021, no hi ha hagut cap accident laboral a la nostra organització. Tampoc no s’han detectat malalties professionals. D’altra banda, també cal mencionar que comptem amb un Protocol Sanitari, com a resposta a l’anàlisi de riscos efectuada a la institució.

AGENTS DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

 • Comitè de Seguretat i Salut
 • Delegats i delegades de Prevenció
 • Servei de Prevenció
 • Recursos Humans

RISCOS A AVALUAR

 • Avaluació d’equips de treball
 • Avaluació de riscos higènics
 • Avaluació de riscos ergonòmics
 • Avaluació de riscos psicosocials

Resum

Càritas Barcelona - Memoria 2021

12.560

llars ateses, on viuen 27.540 persones des de la nostra acció diocesana

Càritas Barcelona - Memoria 2021

27..870

llars ateses per les Càritas parroquials i arxiprestals on hi viuen 65.287 persones

Càritas Barcelona - Memoria 2021

167

Càritas parroquials i arxiprestals

Càritas Barcelona - Memoria 2021

9..854

socis i donants l'any 2021

Càritas Barcelona - Memoria 2021

187

llocs de treball de persones contractades

Càritas Barcelona - Memoria 2021

206

llocs de treball de personal extern

Càritas Barcelona - Memoria 2021

3.150

persones voluntàries

Càritas Barcelona - Memoria 2021

22,7

milions d'euros de recursos aplicats

Càritas Barcelona - Memoria 2021

650

entitats amb Cor han col·laborat amb Càritas

Comparteix aquest contingut!

Comparteix aquesta informació a través de les teves xarxes socials, així ens ajudaràs a difondre la tasca de Càritas.

Som el que donem, som amor

Les dades de la memòria del 2021 ens parlen del principi de realitat, aquell que ens obliga a posar tots els sentits per conèixer el que passa a prop, però també el que passa lluny de la nostra pròpia existència, del nostre propi jo i del nostre entorn.

És quan sortim a l’encontre de l’altre i compartim el que som que construïm un nosaltres més gran. Perquè només allò que es dona es multiplica. Som allò que donem, som allò que compartim, som amor.

Fes un donatiu
Simple Share Buttons