Consulta les dades interactives de l’impacte de la covid

Impacte de la Covid

Des de l’inici de la pandèmia, l’abril-desembre del 2020 s’han atès 8.063 llars on viuen 19.503 persones en serveis de primera resposta Covid, una xifra que s’ha duplicat en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

Les Càritas parroquials van atendre en només 3 mesos del 2020 (abril-juny) el 87% del nombre de llars que van atendre durant tot el 2019

514 persones voluntàries noves incorporades arran de la pandèmia COVID-19

Dades principals de l’impacte de la COVID en les llars ateses per Càritas

Càritas Barcelona - Memoria 2020

x2

en ajudes econòmiques per lloguer

Càritas Barcelona - Memoria 2020

x3

en ajudes econòmiques per aliments

Càritas Barcelona - Memoria 2020

66%

de les llars ateses es troba en situació de pobresa severa

Càritas Barcelona - Memoria 2020

26%

de les llars no té cap ingrés

Càritas Barcelona - Memoria 2020

8%

cobra alguna prestació d'ingressos mínims

Càritas Barcelona - Memoria 2020

1 de cada 4

llars s'ha vist obligada a canviar-se a un habitatge més econòmic

Càritas Barcelona - Memoria 2020

1 de cada 3

llars ha empitjorat la salut física i 3 de cada 5, la salut psicoemocional

Càritas Barcelona - Memoria 2020

8%

de les llars ateses hauria de deixar sols els fills si hi hagués tancament escolar

Càritas Barcelona - Memoria 2020

7 de cada 10

de les llars ateses no poden comptar amb ningú que els doni suport material

Què fem diferent? Línies d’innovació

Acompanyament i atenció social no presencial i presencial

El confinament ens va obligar a buscar noves maneres d’acompanyar les persones des de la distància. Això ha transformat la nostra manera de treballar i d’acostar-nos a les persones, incorporant nous canals de comunicació. El 2020, 2.212 llars on hi viuen 4.752 persones han rebut un servei d’acompanyament

Memòria Càritas 2020

Projectes polivalents i d’atenció integral a famílies

Els espais polivalents pretenen ser espais d’humanització i acollida, on les persones ateses puguin ser protagonistes de la seva gestió i on puguin trobar noves oportunitats de participació i de relació esdevenint comunitats generadores de sentit vital.

Memòria Càritas 2020

Acompanyament en l’accés a prestacions

Arran del que ha sortit en els informes COVID respecte del desconeixement de les ajudes públiques i la manca d’accés digital de les persones que atenem, així com l’entrada en funcionament de l’Ingrés Mínim Vital, hem posat en marxa un dispositiu per ajudar a realitzar la tramitació de l’Ingrés Mínim Vital a les persones que atenem. Aquest dispositiu durant l’any 2020 ha assessorat sobre la prestació de l’Ingrés Mínim Vital un total de 977 persones de les quals 172 van realitzar la sol·licitud de la prestació.

Memòria Càritas 2020

Digitalització: com lluitem contra la bretxa digital?

El 50% de les llars ateses es troba en “apagada digital”: sense connexió adequada, sense dispositius o bé sense les habilitats necessàries. Des de Càritas s’ha lluitat contra la bretxa digital proporcionant dispositius a les famílies per facilitar el seguiment del curs escolar dels infants i adolescents, i s’han habilitat espais wifi per facilitar la connexió.

Memòria Càritas 2020

Entrega de targetes d’aliments

Defensem el dret de les persones a una vida digna, i això implica poder disposar d’ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques com l’alimentació. Amb les targetes d’aliments les persones disposen d’autonomia i poden accedir a les botigues d’aliments com tothom. De les targetes d’aliments, se n’han beneficiat més de 4.200 llars durant el 2020.

Memòria Càritas 2020

Comparteix aquest contingut!

Comparteix aquesta informació a través de les teves xarxes socials, així ens ajudaràs a difondre la tasca de Càritas.

Ser més poble

Les dades d’aquesta memòria 2020 i el context actual que vivim ens ha situat en un lloc comú: el lloc de la fragilitat, la petitesa, la impotència i la necessitat. Desitgem que retorni la normalitat, però a Càritas no volem tornar a allò d’abans, sinó que volem construir una normalitat nova, més justa i fraterna. Ens cal sentir-nos d’un mateix poble, cultivar la proximitat i la disponibilitat. Ser veïns i veïnes, compartir el nostre temps. Canviar la nostra mirada i canviar el nostre model, apostant per una economia al servei de les persones.

I tu... quina societat vols construir?

Fes un donatiu
Simple Share Buttons