Comparativa Llars ateses al 2020 i 2019 per tipus de Servei

Caritas Memoria 2020

Des de l’inici de la pandèmia, l’abril-desembre del 2020 s’han atès 8.063 llars on hi viuen 19.503 persones als serveis de primera resposta COVID, una xifra que s’ha duplicat en comparació del mateix període de l’any anterior.

En el conjunt de l’any 2020 s’han atès 16.249 llars on hi viuen 35.229 persones, una xifra que es complementa amb l’acció duta a terme per les 164 càritas parroquials i arxiprestals, que han atès 31.083 llars on hi viuen 84.933 persones.

A través del suport econòmic i tècnic a 69 entitats i institucions socials d’Església i d’altres entitats públiques i privades, a les quals hem destinat 1.100.620 milions d’euros, s’han acompanyat 939 persones.

Principals resultats

El 2020

Càritas Barcelona - Memoria 2020

8.766

persones han rebut ajudes econòmiques (un 25% més que l’any anterior).

Càritas Barcelona - Memoria 2020

5.942

persones han rebut ajudes d’aliments i d’aquestes, el 71% en targetes d’aliments.

Càritas Barcelona - Memoria 2020

9.655

persones provinents de països en conflicte han estat ateses.

Càritas Barcelona - Memoria 2020

395

pisos unifamiliars amb suport, juntament amb la Fundació Foment de l’Habitatge Social (FHS) s’han posat a disposició de les famílies en situació de vulnerabilitat

Càritas Barcelona - Memoria 2020

5.492

persones que mitjançant els ajuts econòmics, la mediació, els pisos compartits i unifamiliars i els centres residencials s’ha evitat que es quedin al carrer

Càritas Barcelona - Memoria 2020

1.976

persones han participat en cursos de formació.

Càritas Barcelona - Memoria 2020

1.203

persones han trobat feina

Càritas Barcelona - Memoria 2020

179

persones en residències per a gent gran han rebut visites de voluntaris.

Càritas Barcelona - Memoria 2020

1.263

persones han estat acompanyades per tal de regularitzar la seva situació administrativa.

Càritas Barcelona - Memoria 2020

10.659

nens i nenes, joves i adolescents han participat en els nostres serveis.

Càritas Barcelona - Memoria 2020

1.166

persones han rebut un servei d’ajuda psicològica.

Càritas Barcelona - Memoria 2020

9.345

persones nouvingudes.

Dades econòmiques

Durant el 2020, Càritas Diocesana de Barcelona va destinar més de 23 milions d’euros a totes les seves activitats, 19 dels quals en acció social. Les fonts privades van representar el 79% dels recursos gestionats, gràcies a la solidaritat i el compromís de tantes persones i entitats que confien en nosaltres i ens permeten treballar per tal que a la nostra societat ningú no es quedi enrere.

Fonts privades
Subvencions públiques
Caritas Memoria 2020

Aplicació dels recursos

Atenció social
Administració i gestió
Comunicació i sensibilització
Dinamització i acompanyament del voluntariat

Els nostres 3 eixos
que ens defineixen com a Càritas:

1. Com acompanyem?

Memòria Càritas 2019

Programes d'acció social

L’impacte de Càritas en els ODS

L’acció social de Càritas Diocesana de Barcelona té diferents impactes en la consecució del repte global dels Objetius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Impacte molt alt

Memoria Caritas 2020 Memoria Caritas 2020 Memoria Caritas 2020 Memoria Caritas 2020

Impacte alt

Memoria Caritas 2020 Memoria Caritas 2020 Memoria Caritas 2020 Memoria Caritas 2020 Memoria Caritas 2020 Memoria Caritas 2020

Impacte mitjà

Memoria Caritas 2020 Memoria Caritas 2020

2. Com sensibilitzem?

Caritas Memoria 2020

Dinamització de la comunitat cristiana

L’acompanyament i dinamització de la comunitat cristiana suposa accions de treball en xarxa de suport i coordinació dels diferents grups de Càritas (parroquials, arxiprestals, consells arxiprestals). També es realitzen accions de sensibilització i denúncia, activitats formatives i accions de reflexió, les quals tenen dos moments rellevants en les campanyes de Corpus i Nadal.

Comunicació

La presència de Càritas Diocesana de Barcelona a les xarxes socials segueix una tendència a l’alça, d’ençà que es va apostar per l’estratègia digital com a peça troncal de la comunicació de l’entitat. Destaca Instagram com la xarxa on més creixement s’ha detectat, amb el doble de seguidors respecte a l’any passat amb un total de 5.000. Aquest augment generalitzat a les xarxes socials ha ajudat a fer que el nostre discurs arribés a nous públics, i també a les generacions més joves.

L’impacte del confinament i del tancament de l’economia ha estat molt present als mitjans de comunicació durant el 2020, i Càritas ha estat una entitat de referència a l’hora d’explicar la situació de pobresa que s’estava generant a la diòcesi de Barcelona i al conjunt de Catalunya. Tot i que la pandèmia ha obligat a fer les rodes de premsa en format telemàtic, això no ha reduït la nostra presència als mitjans, ja que hi ha hagut un 9,6% més d’aparicions que l’any anterior (740 aparicions a mitjans de comunicació durant el 2020). Això ha facilitat que el nostre discurs arribés a bona part de la població, ajudant a fer que la ciutadania entengués quina tasca estàvem duent a terme per mitigar la pobresa.

Entitats amb cor

Càritas compta amb el suport de multitud d’empreses, fundacions, clubs esportius, escoles, universitats o entitats culturals de la diòcesi. Són les anomenades Entitats amb cor. L’any 2020, 712 entitats van donar algun tipus de suport a Càritas Diocesana de Barcelona, ja sigui econòmic, en prestació gratuïta de serveis, en espècie, voluntariat corporatiu o sensibilitzant. Un total de 660 persones ateses per Càritas han participat en accions que ens han ofert les diferents entitats en concepte de prestació de serveis, 261 insercions laborals a través d’Entitats amb cor, 5.252 persones ateses han rebut obsequis realitzats per alumnes de centres educatius i 11.085 alumnes han assistit a diverses accions de sensibilització.

Caritas Memoria 2020

Escola de Formació del Voluntariat

L’Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona ofereix un itinerari formatiu basat en diferents etapes, des de la formació general (institucional, identitària i per competències) fins a la formació de caràcter més específic, adreçada a col·lectius de voluntaris segons el seu àmbit d’actuació. Dues accions de caràcter ben divers han marcat l’acció formativa de l’any 2020. En primer lloc, l’acostament cada vegada més intens entre el departament de Recursos Humans i l’Escola de Formació del Voluntariat per tal de poder presentar un Pla de formació conjunt que tingui la mirada global sobre tot l’equip humà de l’entitat. El 10è cicle de reflexions entorn del compromís social dels dimecres a la tarda, per exemple, s’ha concebut des d’una temàtica d’interès molt general i s’ha proposat en un horari i en un format que ha facilitat l’accés tant a persones contractades com a persones voluntàries.

I en segon lloc, la pandèmia i l’etapa de confinament domiciliari han condicionat, tant la metodologia com la temàtica d’algunes accions proposades. En total, l’any 2020 s’han planificat i impartit un total de 30 accions formatives en les quals han participat 2.108 persones. S’han pogut dur a terme 17 accions de forma presencial i 13 en format virtual o online.

Un dels reptes als quals hem hagut de fer front el 2020 i en el qual continuem treballant és com podem vèncer la bretxa digital en la qual ens trobem per tal de poder formar telemàticament totes les persones voluntàries que no disposen d’accés fàcil a internet o no tenen els coneixements i els recursos necessaris per accedir-hi.

Caritas Memoria 2020

3. Com denunciem?

Càritas Diocesana de Barcelona realitza diferents accions per tal de complir amb el seu mandat de denúncia profètica de les situacions de pobresa i exclusió social de les quals és testimoni:

L’Observatori de la Realitat Social

Té com a objectiu aportar anàlisis construïdes des de l’experiència de professionals de l’acció social i de la investigació, dels voluntaris, de les comunitats parroquials i dels projectes socials que s’han donat i desgastat amb el compromís cap a les persones més fràgils.

L'observatori de la realitat social

Els informes

"Fronteres In-Visibles", com la irregularitat administrativa t’estronca el projecte vital” detalla la cursa d’obstacles i la invisibilització que pateixen les persones migrants que viuen a casa nostra.

"(Primer i Segon)" impacte de la crisi de la COVID-19 en les famílies ateses per Càritas Diocesana de Barcelona” recull l’impacte de la pandèmia en tots els àmbits de la vida de les persones acompanyades per Càritas durant els mesos de confinament i post-confinament.

Caritas Memoria 2020
Caritas Memoria 2020

El banc de dades interactives

Indicadors de context amb la mirada de Càritas que estan a disposició del públic en general mitjançant la web de l’Observatori, i estan en constant actualització.

Caritas Memoria 2020
Caritas Memoria 2020

La incidència política

La complexitat de la crisi social i econòmica derivada de la COVID-19 ha agreujat la situació de les persones que es trobaven en situacions més vulnerables i n’ha abocat d’altres a situacions de vulnerabilitat per primera vegada, posant a prova la capacitat de l’administració per donar-hi resposta. La incidència a Càritas està al servei de l’acció social que es fa dia a dia des de l’entitat.

I també de la necessitat de canviar lleis i polítiques públiques que permetin accedir a totes les persones als drets més fonamentals.

Sota els principis de realitat, legitimitat, credibilitat, presència pública i transformació, pretenem ser la llavor que permeti avançar en la transformació de les condicions de vida de les persones més desfavorides. I com a eixos centrals de la nostra incidència tenim la garantia de rendes, el dret d’accés a l’empadronament de totes les persones i recuperar la dimensió social de l’habitatge, configurat com a dret bàsic.

Accions d’incidència política

Presentació dels informes específics de l’Observatori als grups polítics del Parlament de Catalunya.

Elaboració i difusió de propostes polítiques durant les eleccions autonòmiques, tant a tots els partits polítics com a tota la comunitat cristiana de la diòcesi.

PDF Propostes polítiques
Caritas Memoria 2020

Comparteix aquest contingut!

Comparteix aquesta informació a través de les teves xarxes socials, així ens ajudaràs a difondre la tasca de Càritas.

Ser més poble

Les dades d’aquesta memòria 2020 i el context actual que vivim ens ha situat en un lloc comú: el lloc de la fragilitat, la petitesa, la impotència i la necessitat. Desitgem que retorni la normalitat, però a Càritas no volem tornar a allò d’abans, sinó que volem construir una normalitat nova, més justa i fraterna. Ens cal sentir-nos d’un mateix poble, cultivar la proximitat i la disponibilitat. Ser veïns i veïnes, compartir el nostre temps. Canviar la nostra mirada i canviar el nostre model, apostant per una economia al servei de les persones.

I tu... quina societat vols construir?

Fes un donatiu
Simple Share Buttons