Com ajudem | Caritas Barcelona
Caritas Memoria 2019

El 2019 hem atès 16.638 llars, on hi viuen 32.729 persones. Això representa un 26% més que l'any anterior.

Caritas Memoria 2019

A més, les 162 Càritas parroquials i arxiprestals han atès 54.566 persones, sobre tot per cobrir les necessitats bàsiques, a través dels 53 robers i 100 punts de distribució d’aliments.

Caritas Memoria 2019

Càritas ha donat suport econòmic i tècnic a52 entitats i institucions socials de l’Església i a altres entitats públiques i privades, a les quals hem destinat 998.333 euros.

Principals resultats del 2019

6.998

persones han rebut ajudes econòmiques.

3.466

persones provinents de països en conflicte han estat ateses.

395

pisos unifamiliars amb suport s’han posat a disposició de les famílies en situació de vulnerabilitat.

4.270

persones han participat en cursos de formació.

4.122

Mitjançant els ajuts econòmics, la mediació, els pisos compartits i unifamiliars i els centres residencials s’ha evitat que 4.122 persones es quedin al carrer.

1.327

persones han estat acompanyades per tal de regularitzar la seva situació administrativa.

1.759

persones han trobat feina, de les quals el 68% han estat dones.

897

persones han rebut atenció psicològica.

209

persones en residències per a gent gran han rebut visites de voluntaris.

Dades econòmiques

Durant el 2019, Càritas Diocesana de Barcelona va destinar més de 24 milions d'euros a totes les seves activitats, 20 dels quals en acció social. Les fonts privades van representar el 83% dels recursos gestionats, gràcies a la solidaritat i el compromís de tantes persones i entitats que confien en nosaltres i ens permeten treballar per tal que a la nostra societat ningú no es quedi enrere.

Fonts privades
Subvencions públiques
Caritas Memoria 2019

Aplicació dels recursos

Atenció social
Administració i gestió
Comunicació i sensibilització
Dinamització i acompanyament del voluntariat

Com acompanyem?

Memòria Càritas 2019

Programes d'acció social

L’impacte de Càritas en els ODS

L’acció social de Càritas Diocesana de Barcelona té diferents impactes en la consecució del repte global dels Objetius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Impacte molt alt

Memoria Caritas 2019 Memoria Caritas 2019 Memoria Caritas 2019 Memoria Caritas 2019

Impacte alt

Memoria Caritas 2019 Memoria Caritas 2019 Memoria Caritas 2019 Memoria Caritas 2019 Memoria Caritas 2019 Memoria Caritas 2019

Impacte mitjà

Memoria Caritas 2019 Memoria Caritas 2019
Caritas Memoria 2019

Dinamització i sensibilització

Càritas treballa en xarxa acompanyant i dinamitzant la comunitat cristiana de la diòcesi. Es coordinen accions amb grups de les Càritas parroquials o arxiprestals i els consells arxiprestals i s’hi dóna suport, per tal de dur a terme accions de sensibilització i denúncia. També ajuda a realitzar accions de reflexió i formació, i campanyes específiques com les del Corpus i Nadal.

Escola de Formació del Voluntariat

L’Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona ofereix un itinerari formatiu basat en diferents etapes, des de la formació general (per competències o des del cor) fins a la formació de caràcter més específic, adreçada a col·lectius de voluntaris segons el seu àmbit d’actuació.

Al llarg de l’any 2019 s’han planificat i impartit un total de 89 accions formatives en les quals han participat 2.204 persones. Tretze d’aquestes accions formen part del Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de la Generalitat de Catalunya. Destaquem la posada en marxa del nou Curs bàsic del voluntariat social (9 edicions) i la consolidació de dues edicions del Curs bàsic en migració i refugi a l’àrea metropolitana de Barcelona (Santa Coloma de Gramenet i el Masnou).

Caritas Memoria 2019
Accions pròpies del Pla formatiu del voluntariat de Càritas
Accions incloses al Pla de la Generalitat de Catalunya
Caritas Memoria 2019

Pel que fa a la resta de les accions formatives (76) que integren el Pla de formació del voluntariat de Càritas, a les quals han assistit un total de 1.871 persones voluntàries, destaquem les 27 accions formatives fetes a les cinc zones pastorals encaminades a dinamitzar i acompanyar el voluntariat de les Càritas parroquials.

Comunicació

S’ha consolidat la presència de Càritas Diocesana de Barcelona a les xarxes socials, augmentant la interacció amb els seguidors, responent els seus dubtes i explicant-los la tasca que diàriament duem a terme. Això ha permès incrementar un 73% les persones que ens segueixen a Facebook i un 6% a Twitter. A més, durant el 2019 hem tingut més presència a Instagram, on ens han seguit al voltant de 2.400 usuaris.

Amb relació a l’impacte de Càritas als mitjans de comunicació, s’ha mantingut constant en comparació amb l’any anterior, amb un lleuger increment de l’1%.

Entitats amb Cor

Càritas compta amb el suport de multitud d’empreses, fundacions, clubs esportius, escoles, universitats o entitats culturals de la diòcesi. Són les anomenades Entitats amb Cor. L’any 2019, 650 entitats van donar algun tipus de suport a Càritas Diocesana de Barcelona, ja sigui econòmic, en prestació gratuïta de serveis, en espècie, en forma de voluntariat corporatiu o sensibilitzant. Un total de 3.842 persones ateses per Càritas han participat en accions que ens han ofert les diferents entitats en concepte de prestació de serveis, i 8.794 alumnes han assistit a diverses accions de sensibilització a escoles i universitats.

Evolució del nombre d’aparicions en mitjans

Caritas Memoria 2019

Com denunciem?

Càritas Diocesana de Barcelona realitza diferents accions per tal de complir amb el seu mandat de denúncia profètica de les situacions de pobresa i exclusió social de les quals és testimoni:

Constitució de l’Observatori de la Realitat Social

El 2019, en el marc dels 75 anys de Càritas Diocesana de Barcelona, es va constituir l’Observatori de la Realitat Social de la diòcesi, amb l’objectiu d’aportar anàlisis construïdes des de l’experiència de professionals de l’acció social i de la investigació, dels voluntaris, de les comunitats parroquials i dels projectes socials que s’han donat i desgastat amb el compromís cap a les persones més fràgils. El banc de dades interactives i les anàlisis es posen a disposició del públic en general mitjançant la web de Càritas Diocesana de Barcelona, i estan en constant actualització.

Caritas Memoria 2019

Informe sobre exclusió i desenvolupament social a la diòcesi de Barcelona

És un informe basat en l’Enquesta sobre integració i necessitats socials (EINSFOESSA 2018), duta a terme per la Fundación FOESSA. L’informe recull diferents indicadors sobre la realitat de l’exclusió social al territori de la diòcesi de Barcelona i explica les característiques de l’eix integració–exclusió social.

Accions d’incidència política

Presentació de l’informe específic sobre la situació de l’habitatge als grups polítics del Parlament de Catalunya i, específicament, a la Comissió de Territori.

Elaboració i difusió de propostes polítiques durant les eleccions municipals, tant a tots els partits amb representació a les principals ciutats de la diòcesi, com a tota la comunitat cristiana de la diòcesi, juntament amb les propostes polítiques elaborades per Cáritas Española.

Comparteix aquest contingut!

Comparteix aquesta informació a través de les teves xarxes socials, així ens ajudaràs a difondre la tasca de Càritas.

Fer-nos propers en temps d’incertesa

Les dades d’aquesta memòria 2019 i el context actual que vivim ens mostren que venim d’una crisi social no resolta que ens ha dut a una de nova sense precedents. Vivim moments de patiment i de dificultat, en què les persones més vulnerables, novament, en són les més perjudicades. Ara més que mai ens cal fer-nos propers, acompanyar, reforçar les relacions socials i sobretot recuperar el protagonisme de la comunitat com a lloc d’escolta i d’acolliment de les persones.

Fes un donatiu
Simple Share Buttons